Környezettudatosság erősítése

Környezettudatosság erősítésére irányuló ESZA típusú tevékenység

2010.08.23
2010.09.16

A környezettudatosság erősítésének érdekében a projekt keretén belül képzést szervezünk, mivel fontosnak tartjuk a lakossági attitűd ez irányú formálását. A fogyasztói magatartásnak a környezettudatosság, a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából az oktatás-nevelés kritikus jelentőségű. Ehhez ismereteket kell szerezni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében. A gyermekkorban elkezdett fejlesztés, döntő fontosságú. Projektünk hozzájárul a fenntarthatósághoz szükséges értékváltáshoz, a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás széles körű elterjesztéséhez. Célunk a térség lakosságának és a térségbe érkező látogatóknak érdekeltté tétele a fenntarthatóság eszméinek megvalósításában. Az élőhelyfejlesztés aktív munkáin kívül szeretnénk megismertetni ezt a a hatalmas feladatot a helyszínek közelében a nagyközönséggel is. Ebben segítettek a helyszíni rendezvényeink, amelyek látogatottsága elérte az ezer főt. A kiírt fotópályázat sikerességét pedig jól mutatja, hogy több mint 700 pályamű érkezett, és például a közönségdíj megszerzéséhez hétezer szavazat volt szükséges!