Élőhelyek természeti értékének megőrzését szolgáló beruházások

Fokozottan védett növényfaj (a magyarföldi husáng) védelme

2009.10.23
2010.09.06
E pannon reliktum-endemizmus, hazánkban csak elszigetelt állományokban ismert. Emellett a magyar flóra fokozottan védett, aktuálisan veszélyeztetett, hazai vörös könyves faja. Az élőhelyen a természetvédelmi beavatkozással a vadkárosítást és az illegális területhasználatot hosszú távon kizárjuk, a faj biztonságos fennmaradása érdekében.

A magyarföldi husáng, a Dél Börzsönyben, a Szent Mihály-hegyen élő büszke, egyszerű virágzatát magasan a szélben ringató párja nincs növény, egy valódi hungaricum, mely élőhelyén, a turisták számára megközelíthetetlen sziklagyepeken1 a magyar flóra2 preglaciális3 korszakának állít emléket. A kizárólag a Kárpát-medencében, a Matricum4 és a Transsilvaticum5 területén előforduló fajnak a mai Magyarországon négy állománya ismert (a Pilisben, a Gerecsében, a Börzsönyben és a Bükkben). E páratlan növény hosszú ideig várt arra, hogy valaki észrevegye. A várakozása végül nem volt hiábavaló és meghozta gyümölcsét. A 18. század végén egy híres magyar botanikus figyelme végre ráirányult. Kitaibel Pál6 nem ment el mellette anélkül, hogy fel ne figyelt volna rá. Pilisszántó felett, a Pilis-hegy délkeleti sziklaélén fedezte felt. A magyarföldi husángot (botanikai nevén Ferula sadleriana -t), e különleges pannon reliktum-endemizmust7, melynek legközelebbi rokonai Belső-Ázsia félsivatagjain, sztyepplejtőin élnek, a Természetvédelmi Világszövetség az „Európa ritka veszélyezetett és endemikus növényfajainak” listáján (IUCN, 1999) a „sebezhető” (vulnerable) kategóriába sorolta. Sorsa ezzel megpecsételődött, ebbe a csoportba olyan fajokat sorolnak, amelyekre természetes élőhelyeiken középtávon nagy valószínűséggel a pusztulás vár. A faj, melynek élőhelyeit a sziklagyepek és sztyepplejtő-bokorerdő mozaikok jelentik, most fokozott védelemért fordul az emberhez. Állományainak termőhelyei kis kiterjedésűek, és földrajzilag egymástól elszigetelve, nagy távolságra találhatók. Ezt fokozza, hogy a nagy termetű, egy-másfél méter magasra is megnövő, sárgászöld színű, ernyős virágzatú növény, - e karógyökérrel áttelelő évelő - rendkívül nehezen szaporodik. A magból tavasszal kikelő csíranövények két karcsú sziklevelet8 hoznak. Ezek elszáradásával a növény nyár közepére a karógyökérbe húzódik vissza, amelyből tavasszal kihajtva legalább két-három - kedvezőtlen termőhelyi körülmények között még több - évig csak tőlevélrózsát9 képez (vegetál), miközben egyre több tartaléktápanyagot halmoz fel. A megfelelő fejlettség elérése után a tő végre reproduktív10 életszakaszba léphet, és ha a körülmények optimálisak, több egymást követő évben termőre fordulhat: ez esetben virágzó hajtást fejleszt és termést hoz. Élettartama így egy évtizedet is meghaladhat. A faj börzsönyi lelőhelyét azonban kis kiterjedésű, mindössze néhány négyzetméteres kis mozaikokban jelenlévő tenyészterületek adják. Az állomány összetétele csupán kétharmad részben reproduktív, egyharmad részben vegetatív, élőhelyeinek zöme molyhos tölgyes bokorerdőbe ékelődött sziklás-köves váztalajra települt gyepfolt. A terület szerencsére országos védelem alatt áll: a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Natura 2000 természetvédelmi hálózat részeként kiemelt jelentőségű, különleges természetmegőrzési terület. Igaz azonban, hogy a magyar flóra e fokozottan védett, vöröskönyves faját ezeken az élőhelyeken még a közelmúltban is a túlszaporodott nagyvadállomány (elsősorban a muflon- és gímszarvas) veszélyeztette, amely taposással és rágással, gyakran a sekély talajban gyökerezo egyedek tövestől való kitépésével jelentős károkat okozott e különleges növény állományában. A kiemelt eszmei értéket és negyedmillió forint természetvédelmi értéket képviselő növény élőhelyének védelmére a vagyonkezelő Ipoly Erdő Zrt. élőhelymegőrző projektje keretében, uniós források felhasználásával műszaki létesítményekkel vette körül a telepeket, hogy kizárja a vadkárosítást és az illegális területhasználatot. A magyarföldi husáng védelme hatékonynak bizonyul, a hungaricum a hála jelét mutatja: az ernyősvirágzatú növény nem csupán a műszaki létesítményekkel védett helyen maradt meg, de azok környezetében is elterjedt. Az erdészeti szakemberek öt éves időszakon belül a preglaciális, bennszülött fajjá fejlődött, védett kuriózumnövény populációjának további erősödésére számítanak.

1. sziklagyepek - a középhegységek csekély talajborítású területeinek pionír társulásai . A sziklák befüvesedését a gyöngyperje (Melica ciliata) készíti elő. A sziklák jelenléte miatt a növényzet csak foltokban fordul elő. A nedves, mohos sziklákon gyakran a ligeti perje (Poa nemoralis) a domináns faj.

2. flóra - egy terület (például a Kárpát-medence vagy Magyarország ) vagy egy időszak (például a kréta időszak ) teljes, elsősorban őshonos növényzete .

3. preglaciális – jégkorszak előtti, jégkorszakot megelőző

4. Matricum – az anyaország

5. Transsilvaticum – Erdély

6. Kitaibel Pál - ( Nagymarton , 1757 . február 3. Pest , 1817 . december 13. ) magyar botanikus és kémikus. Összegyűjtötte és leírta Magyarország növényeit, kőzeteit és ásványvizeit. Kora természettudományainak szinte minden ágában dolgozott.

7. reliktum endemizmusok - igazi szenzációt jelentenek. Magyarországon a növényfajok között 8 reliktum endemizmust találunk, vagyis bennszülött fajjá fejlődött maradványnövényt. Ezeket ereklyenövényeknek is nevezzük.

8. sziklevél - A sziklevelek (cotiledones) feladata a táplálék biztosítása a növény számára addig, amíg az ki nem fejleszti a táplálék felvételéhez és az asszimilációhoz szükséges szerveket. Számuk az egyszikűek esetén egy, a kétszikűek esetén kettő, a nyitvatermők esetén kettőnél több is lehet.

9. tőlevélrózsa vagy tőrózsa (rosetta) - a növény tövéből eredő, rendszerint körkörösen elhelyezkedő levelek összessége. Különösen gyakori a fészkesek (Asteraceae) (például gyermekláncfű ), keresztesvirágúak (Brassicaceae) (például káposzta ) és a broméliafélék (Bromeliaceae) családjaiban.